Jikson Solutions har fått i uppdrag av Tornstaden att utföra el och styrentreprenaden på Kv Gengasen 4 i Örby. Vi tackar ödmjukast för förtroendet och ser fram emot ett spännande projekt tillsammans.