Styr- & Reglerteknik

Rätt styr- och reglertekniska åtgärder påverkar energiprestandan – Kostnader och miljöpåverkan sjunker.

Våra tjänster inom styr- och reglerteknik

Vi vågar sticka ut hakan och säga att vår avdelning för Styr-Regler är på högsta nivå.

Styr & Reglerautomation styr det mesta som driver fastigheten, man kan säga att det är hjärnan över fastighetens drift. Ett uppkopplat system är även smidigare att underhålla.

Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem ser till att ni har ett bra inomhusklimat, med en säkerställd god teknisk och ekonomisk drift av värme- och ventilationssystems reglerfunktioner samt bidrar till energi-kostnadsbesparingar för fastigheten

– Projektering

– Driftsättning

– Konstruktion

– Programmering

– Värmesystem

– Ventilationssystem

– Belysning

– Pumpar-Fläktar

– Säkerhet

– Brand-Rök

– Uppkopplade

Våra System

Investering i smart teknik

Med rätt styr och reglertekniska åtgärder kan ni påverka er energiprestanda och minska era kostnader samt minska miljöpåverkan.

Vi levererar fullständig dokumentation för driftsättning, kalibrering, driftoptimering och cad-ritningar.