Projektering & Elkonstruktion

Vi erbjuder Projektering från förstadiet i ett nytt projekt till projektslut

Våra tjänster inom Projektering & Elkonstruktion

Projektering

Jikson solutions erbjuder Projektering från förstadiet i ett nytt projekt till projektslut.
Vi har lång erfarenhet och kompetens vilket gör att vi kan projektera helt efter kundens önskemål och på så sätt se till att anläggningen blir vad som förväntas.

Elkonstruktion

Jikson solutions erbjuder elkonstruktion.
Förfrågningsunderlag, Programhandlingar, Systemhandlingar, Granskningshandlingar, Bygghandlingar & Relationshandlingar. Har du en befintlig anläggning som du vill ha underlag på eller ska du bygga nytt och vill upprätta handlingar inför detta så hjälper vi till.

-

-