Fastighetsautomation

Med tillgång till dina fastigheter 24/7 blir det lättare att analysera, styra, optimera och felsöka.

Fastighets-automation

Med tillgång till dina fastigheter 24/7 blir det lättare att analysera, styra, optimera och felsöka.

Våra tjänster inom fastighetsautomation

Vi är specialiserade på fastighetsautomation som omfattar styrning och övervakning av bland annat ventilationssystem, värme- och varmvatten, komfortkyla, specifik temperaturreglering, belysningsstyrning och energioptimering.

– Automationen ser till att styr – regler gör rätt sak vid rätt tidpunkt

– Uppkopplade till automatiserade system

– Felsökning och åtgärd kan ske från distans

– Insamling av data för analys och optimering

– Förbättrad prestanda

 

Ta kontrollen – DIGITALISERA

Du har tillgång till dina fastigheter 24/7 vilket gör det lättare att analysera, styra, optimera samt felsöka.

För ca 10 år sedan fanns det nästan inga så kallade uppkopplade fastigheter. All kontroll och reglering fick göras manuellt ute på plats, även avläsningen av data skedde manuellt och endast en gång i månaden

-

-