Elinstallation

Vi utför entreprenader inom ROT och nybyggnads projekt.

Våra tjänster inom elinstallation

Vi utför entreprenader inom ROT och nybyggnadsprojekt.

Jikson Solutions AB är en totalleverantör inom elinstallationer med lösningar och teknik inom elservice, elinstallationer, larm, tele & datanät.

Inom dessa områden utför vi alla typer av arbeten från större entreprenader till stora som små servicearbeten.

– Kompletta el-entreprenader

– Service arbeten

– Uppgraderingar

– Felsökningar

– Uppgradera undercentraler

– Kopplingsscheman

– Installationstekniska åtgärder för att minska energianvändningen

 

Underhåll

Det är mycket i en fastighet som skall underhållas-förnyas och ses till att det är i drift.

Våra kunder är industrier – fastighetsägare – förvaltare – kommuner/stad – privatbostäder

-

-

Varför behöver man byta elstigare?

Många elinstallationer, framför allt i äldre hus, är inte gjorda för att klara av dagens standard. Varken vad gäller belastning eller säkerhet.

Installationen blir mer funktionell för dagens behov, samt säkerheten höjs och brandrisk minskar.