loading

Entreprenad

Elektrisk reparation i hemmet

Elektricitet är förmodligen den mest värdefulla resursen vi har i vårt moderna samhälle. Utan elektricitet skulle de flesta av de saker vi gör och förlitar oss på varje dag inte finnas där. Så medan elektriciteten är så inbyggd i våra liv att vi tar den för givet och knappt märker att den finns där, kan det vara nog så besvärligt och ibland t.o.m. farligt då det uppstår obegripliga fel i systemet.

Våra elreparationstekniker vet hur besvärliga elektriska problem kan vara, varför vi alltid svarar på eventuella önskemål om service så snabbt som möjligt. Och eftersom alla våra tekniker är licensierade, bakgrundskontrollerade och professionellt utbildade, är du garanterad att få den bästa servicen och utförandet som finns när du ringer oss.

Vi elektriker vet hur viktigt el är i ditt hem. Så om du behöver en fullständig omkoppling av ditt hem, en rutinmässig säkerhetskontroll eller bara åtgärd av en blinkande lampa på verandan, så är vi redo att ge dig snabb och professionell service och ta hand om problemet. Vi vet hur viktigt det är, så vi tummar aldrig på kvalitén och arbetar alltid med helhetssyn.

Anlita alltid en professionell elektriker

Även om du tycker att det verkar enkelt att försöka åtgärda el-problem, är det aldrig okej att försöka hantera dem på egen hand. Att försöka ta hand om elektriska problem utan yrkesutbildning är extremt farligt. Läs mer under “FAQ” vad du – förutsatt erforderlig kunskap på området – får göra själv i ditt hus. Även om du eller någon annan inte skadas under ditt försök finns det fortfarande risk att du har lämnat någonting efter dig som kan utgöra en stor risk för dig, ditt hem eller din familj. I själva verket är felaktig elektrisk ledning den främsta orsaken till husbränder runtom i världen, enligt National Fire Protection Agency. För att säkerställa att ditt hem är säkert, anlita alltid en professionell elektriker för alla elektriska tjänster.

Elektrisk felsökning

Kretsar som fortsätter att trippa, ett blinkande ljus på verandan eller en frånluftsfläkt som bara inte fungerar ordentligt – dessa är vanliga problem i husägarens elsystem. Men att ta reda på vad problemen beror på kan ta mycket tid i anspråk. Våra reparationstekniker på Jikson analyserar exakt vad som orsakar problemen, och vilket annat problem som kan inträffa, eller redan börjat uppstå, av samma skäl. Orsakerna avhjälps med helhetssyn och totalansvar.

Boka Service Nu

    X