Belysning

Styrsystem och led-armaturer måste väljas rätt för att slutresultatet skall bli en behovsstyrd, intelligent belysningslösning

Våra tjänster inom elinstallation/belysning

Vi utför entreprenader inom ROT och nybyggnadsprojekt.

Jikson Solutions AB är en totalleverantör inom elinstallationer med lösningar och teknik inom elservice, elinstallationer, larm, tele & datanät.

Inom dessa områden utför vi alla typer av arbeten från större entreprenader till stora som små servicearbeten.

– Ändamålsenlig ljussättning för fastigheter, kontor och kommersiella lokaler.

– Belysningsberäkningar

– Energieffektiv belysning

– LED-belysning

– Säkerhet

– Uppgraderingar

– Gatubelysning

– Design belysning

– Pay-off-beräkningar

 

Objektanpassad belysning

Belysningens styrsystem och led-armaturerna måste väljas rätt för att slutresultatet skall bli en behovsstyrd, intelligent belysningslösning.
Den ger förbättrad arbetseffektivitet och produktivitet, bättre säkerhet och miljöer med ökad trivsel för alla brukare

-

-

Varför behöver man byta elstigare?

Många elinstallationer, framför allt i äldre hus, är inte gjorda för att klara av dagens standard. Varken vad gäller belastning eller säkerhet.
Installationen blir mer funktionell för dagens behov, samt säkerheten höjs och brandrisk minskar.