Beställning av Byggnads AB Tornstaden Öst för nyproduktion av  Kv Spannlandet 2. Det omfattar  två byggnader som inrymmer 161st lägenheter samt installation av en solcellsanläggning på 50KW. Byggherre är Brickhouse.