Jikson Solutions AB har fått i uppdrag att bygga nya Satch Stockholm i Haninge