Jikson Solutions AB tecknar ramavtal med Vattenfall AB